Praktisk info

Storskrald

Storskrald:

Fremover må man IKKE smide sit storskrald i affaldsskurene inde i gården i Egedalsvænge.

Storskrald skal fremover sættes inde i materialegården (ved parkeringspladsen henne ved Ejendomskontoret).

Hvis man alligevel vælger at smide storskrald i de små affaldsskure inde i gården vil dette udløse en bøde på 2000 kr

 

Affaldssortering:

Fremover SKAL alle beboere sortere sit skrald i affaldsskurene, og overtrædelsen af denne regel vil ligeledes udløse en bøde på 2000 kr

 

 

OBS! Der er videoovervågning inde i gården, som er med til at sikre at disse regler ikke overtrædes.

 

Forneden er vedhæftet vejledning/beboerbrev vedr. de nye regler mht. storskrald og affaldssortering:

Dansk - Beboerbrev vedr storskrald 17.03.2023

English - Resident-letter regarding bulky waste 20.04.2023