Aktivitetsudvalg

Tovholder: Janni Nyberg og Rikke Harden

Øvrige: Bestyrelsen og frivillige

 


 

Udvalgets opgave er at planlægge og gennemføre diverse beboerarrangementer i afdelingen, herunder: 

 

• Fastelavnsfest   

• Sankt Hans fest    
• Eid-fest              
• Sommerfest       
• Juletræstænding/julefest  

Udvalget er med til via beboerarrangementer at skabe sammenhold og fællesskab mellem afdelingens beboere. Udvalget er ansvarlig for alt som handler om at koordinere og afholde festerne.