Aktivitetsudvalg

Tovholder: Birte Vestergaard

Øvrige: Bestyrelsen og frivillige

 


 

Udvalgets opgave er at planlægge og gennemføre diverse beboerarrangementer i afdelingen, herunder: 

 

• Fastelavnsfest   

• Sankt Hans fest    
• Eid-fest              
• Sommerfest       
• Juletræstænding/julefest  

Udvalget er med til via beboerarrangementer at skabe sammenhold og fællesskab mellem afdelingens beboere. Udvalget er ansvarlig for alt som handler om at koordinere og afholde festerne.  

 

Tovholder: Birte Vestergaard: tlf.: 26159687 eller mail: birte.vestergaard@mail.dk