Nyttehaveudvalg

Tovholder: Musa Sahan

 


 


Udvalgets opgave er at stå for tilsynet med de tildelte nyttehaver. Udvalget er også med til at sikre at reglerne for nyttehaver overholdes og holde Ejendomskontoret informeret om eventuelle ændringer og overtrædelser. Hvis haverne i fællesskab ønsker at lave fælles havedage og arrangementer som f.eks. høstfest, så kan udvalget, såvel som andre med en nyttehave, tage initiativ til dette. 
 
P.t. findes der en venteliste som styres af Tovholder Musa Sahan.