Indeklimaudvalg

Tovholder: Cihan Sahan

 


Baggrund for udvalget
Beboere har fremsendt klager over ventilationsanlægget og brandsystemet. Beboere har fremsendt krav om dokumentation for, at der ikke er risiko for, at der udvikles giftige stoffer som følge af anlægges udformnin. Udvalget blev oprettet på Afdelingsmødet 2015.
 
Formålet med udvalget er:
At der igangsættes en uvildig undersøgelse af hele ventilationsanlægget, herunder afklaring af de gener som beboerne har meldt ind, klagerne omfatter:

  • Lugtgener
  • Luftgener
  • Støjgener
  • Udgiften afholdes af afdelingen over driften.

 
Udvalget arbejder og holder møder i tæt samarbejder med 3B´s byggeafdeling og drift.